Facebook

Privacy Verklaring

Ook speelotheek Drunen heeft haar privacy reglement aangepast ivm de nieuwe regelgeving rond de AVG.

UW PERSOONSGEGEVENS
De Speelotheek Drunen verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De persoonsgegevens die de Speelotheek Drunen verwerkt zijn:
• voor- en achternaam
• geslacht
• geboortedatum
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• betalings- en boete-informatie
• bankrekeningnummer (na toestemming, voor automatische incasso)
• overzicht leenhistorie (na toestemming)

TOESTEMMING
De Speelotheek Drunen verwerkt persoonsgegevens enkel met toestemming van het betrokken lid.

DOELEN
De doelen waarvoor de Speelotheek Drunen uw persoonsgegevens verwerkt zijn:
• u de mogelijkheid bieden gebruik te maken van onze diensten ( het lenen van speelgoed)
• het afhandelen van uw betalingen
• u te informeren over ontwikkelingen middels een nieuwsbrief.

UW RECHTEN
U hebt het recht uw persoonsgegevens:
• in te zien
• te corrigeren
• te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
• te beperken
• te verplaatsen
U kunt uw persoonsgegevens inzien en corrigeren in de speelotheek. Opdracht tot het laten verwijderen, beperken of verplaatsen van uw gegevens kan in de speelotheek of via info@speelotheek-drunen.nl.

BEWAARTERMIJN
De Speelotheek Drunen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Aan het einde van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist.

DELEN PERSOONSGEGEVENS
De Speelotheek Drunen zal uw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluit de Speelotheek Drunen verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. De Speelotheek Drunen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

CONTACTGEGEVENS  
Rooseveltstraat 32
5151 CR Drunen
T: 06-12839233
E: info@speelotheek-drunen.nl

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
De Speelotheek Drunen gebruikt cookies als een technische functionaliteit om te zorgen dat de website naar behoren werkt. Voor het verzamelen anonieme statistische gegevens over het bezoek van de website gebruikt deze WordPress. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

CONTACTGEGEVENS VOOR VERWIJDEREN, BEPERKEN, VERPLAATSEN PERSOONSGEGEVENS
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te beperken, verwijderen en verplaatsen. U kunt een opdracht daartoe sturen naar info@speelotheek-drunen.nl. Om er zeker van te zijn dat de opdracht door u is gedaan verzoeken wij u een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u op de kopie het Burgerservicenummer (BSN) en de pasfoto zwart maken. De Speelotheek Drunen zal zo vlug mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.